Automaatio ja tekniikka valjastettu työn avuksi Viinamäen Farmilla

Jalasjärveläisen Viinamäen Farmi Oy:n uusi pihatto otettiin käyttöön alkuvuodesta 2020. Yhdeksän robotin yksikössä tavoitteena on hyödyntää nykyaikaista automaatiota ja tekniikkaa mahdollisimman monipuolisesti. Vanhemmista konsteista paikkansa säilyttää sitkeästi valkotaulu.

Ruokinnan osalta tehokkuutta ja työn sujuvuutta on lisätty sivuruokintapöydillä ja visiireillä. Pöydän siivous ja rehun siirto lähemmäksi onnistuu tässä versiossa helposti koneellisesti.

-Logistiikka on helppoa, kun ruokinta tapahtuu ulkopuolelta. Selkeän rakenteen myötä toiminnot sujuvoituvat myös navetan sisällä, kertoo yrittäjä Timo Viinamäki.

Rehu jaetaan itselastaavalla apevaunulla kolme kertaa päivässä. Rehua työnnetään lähemmäksi pienkuormaajalla vedettävän renkaan avulla aamuin illoin.

Viinamäessä on myös innovoitu pienkuormaajaan aivan uudenlaista ruokintakauhaa, jolla voi lanata kourun puhtaaksi. Samalla ruuvi kerää rehun kauhaan, jolla saadaan eväs helposti siirtymään syömäkelpoisena nuorkarjalle tai biojätteenä tilalla pöhisevään biokaasulaitokseen.

Myös vedensaannin varmistaminen on tämän kokoluokan karjayksikössä erityisen tärkeää. Arvio Viinamäen Farmin päivittäisestä vedenkulutuksesta on 80 kuutiota. Käytössä on kolme porakaivoa, joiden käyttöä rytmittämällä pystytään antamaan kaivoille lepohetkiä. Vettä pumpataan matalalla paineella välisäiliöön, josta vesi jatkaa matkaa suuremmalla paineella käyttökohteeseen. Huoltovarmuus on viimeistelty yhteydellä kunnan vesiverkostoon, jota voidaan käyttää hätätilanteessa.

Viinamäen Farmilla on käytössä itselastaava apevaunu.

Yksi eläinten käsittelyn kannalta hyödyllisimmistä uudistuksista on lehmien paikkatunnistusjärjestelmä. Näin suuressa karjassa yksilöiden etsimiseen tuhrautuisi aivan liikaa aikaa. Paikkatunnistuksen hyödyt korostuvat erityisesti robottinavetassa mm. viivelehmien paikallistamisessa.

Lelyn T4C InHerd -järjestelmää käytetään matkapuhelimella. Järjestelmä on säästänyt paljon askeleita, tehostanut työtä ja motivoinut työntekijöitä. Saman ohjelman kautta pystytään hallinnoimaan niin reitin ohjauksia kuin lehmien seurantaa mm. maidon laadun, kiimojen ja aktiivisuuden osalta.

-Heti järjestelmän käyttöönottopäivänä saimme hyvän kokemuksen, kun pikanoutona haettu teuraslehmä löytyi paikannuksella heti ja saatiin lypsyn kautta auton kyytiin 15 minuutissa, Timo Viinamäki muistelee.

Lehmien sijainnit näkyvät navetan pohjakuvassa puhelimen näytöllä.

Paikannuksen lautasantenni katossa kuvan keskellä.

Viinamäen Farmilla on käytössä syväkuivikeparret ja kuivituksessa käytetään separoitua lantakuiviketta. Kuivike jaetaan kauhalla varustetulla pienkuormaajalla. Suosituksia leveämmät käytävät mahdollistavat sujuvan kuivituksen myös lehmien seassa.

Ruokintakäytävillä on kumimatot ja ketjuraappa, mikä oli edullisin ja samalla toimivin vaihtoehto. Navetan keskialueella on ritiläpalkki ja slalom-lannanpoisto. Käytössä olevat ”puuhapetet” pitävät käsin kolaamisen minimissä. Ritilät ovat kuitenkin välttämättömät robottialueella.

-Kuivikeseparaattori on meillä sijoitettu keskelle navettaa, jolloin lannan ja kuivikkeen siirtymät pysyvät lyhyinä. Slalom-systeemi mahdollistaa tasaisen syötevirran separaattorille, Timo Viinamäki selventää tekniikkaa.

Slalomin yhteydessä on pumppukaivo, joka imee syötettä tilan biokaasulaitokseen. Kun biokaasuenergia on saatu talteen, laitoksen loppujäännös hyödynnetään normaalisti lannoitteena peltoviljelyssä.

Tilalla on jatkuvasti kehitetty myös karjan hyvinvointiin ja hoitoon liittyviä ratkaisuja. Esimerkiksi boluksen antamisen työturvallisuus ja sujuvuus on parantunut jokaisen poikimakarsinan keskellä olevalla ns. kaappausparrella, jossa on ohjaava portti ja takana ketju. Kymmenkunta karjaharjaa on kovassa käytössä ja sairaskarsinan mukavuutta on parannettu separoidulla kuivikkeella. Tautisuojaus on huomioitu mm. teuraiden omalla lastaussillalla, jolloin välissä oleva suljettu ovi estää teurasauton ja navetan ilman vaihtumisen.

Vasemmalla ns. kaappausparsi poikimakarsinassa. Oikealla ulkopuolelta täytettävä visiiri-ruokintapöytä.

Viinamäen Farmin pienimpiä vasikoita palvelee MilkTaxi ja isompien hapanjuotossa on käytössä Vasikkapiika-juomavaunut. Juotot toimivat hyvin, mutta vaunujen pesun helpottaminen on kehitystyön alla. Vasikoiden siirtely sujuu kätevästi Snellmanin vasikkalaatikolla. Välitysvasikoiden osalta tautisuojaus varmistetaan kuljettamalla vasikat läheiseen tien risteykseen.

Koska Viinamäen Farmilla työskentelee vakituisesti 10 työntekijää, myös työtiimin väliseen tiedonkulkuun on satsattu. Työajan seurantaan on vastikään otettu käyttöön ProAika -sovellus, minkä myötä yhteistyö tilitoimistonkin kanssa on tehostunut tuntilistojen osalta. Arkiviestinnässä laulaa WhatsApp, joka on todettu nopeaksi ja tehokkaaksi kanavaksi, kunhan viestinnän pelisäännöt on yhdessä suunniteltu ja sisäistetty. Navettatöistä viestiminen valkotaulun viikkosuunnitelman ääressä on kuitenkin tapa, jolle ei ainakaan vielä ole löytynyt voittajaa!

Teksti: Sanna Tarkiainen
Kuvat: Viinamäen Farmi Oy

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.