Mitä karjasi kestävyydelle kuuluu?

Kestävien lehmien tavoittelu kannattaa niin yrityksen talouden kuin tuotannon vastuullisuudenkin näkökulmasta. Kestävyyden ja elinikäistuottavuuden kehittäminen pienentää karjan uudistuskustannusta, ja maidontuotannon päästöt jakautuvat useammalle maitolitralle keventäen ympäristökuormitusta. Lisäksi pitkäikäiset lehmät ovat merkki eläinten hyvinvoinnista, mikä parantaa maidontuotannon imagoa.

Kestävyyden kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja tietoisia valintoja, jotka edistävät tätä tavoitetta. Tärkeässä roolissa ovat kokonaisuuden hallinta, ammattitaitoinen hoito sekä poistostrategia. Myöskään ruokinnan, eläinaineksen ja olosuhteiden merkitystä ei voida unohtaa. Koko ketjun tulisi toimia pellolta navettaan ja lehmän kaikissa elämänvaiheissa syntymästä poistoon. Helppoa se ei ole, mutta onnistuessaan työ palkitaan helppohoitoisina lehminä, parempana kannattavuutena sekä vastuullisempana maidontuotantona.

Tee testi oman karjasi kestävyyden arvioimiseksi vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Huomaa, että tulos on suuntaa antava ja esimerkiksi poikkeustilanteet tuotannossa vaikuttavat lopputulokseen.

Arviointityökalu on toteutettu osana Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtyä opinnäytetyötä Lypsykarjan kestävyys – Managementilla tuloksiin (2021). Opinnäytetyö löytyy osoitteesta https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121626433

0%

Mitä karjasi kestävyydelle kuuluu?

Tee testi oman karjasi kestävyyden arvioimiseksi vastaamalla kysymyksiin. Huomaa, että tulos on suuntaa antava ja esimerkiksi poikkeustilanteet tuotannossa vaikuttavat lopputulokseen.

1 / 16

 

Elossa olevien keskipoikimakerta on

(Tiedot löytyvät esimerkiksi tuotosseurannan vuosiraportilta.)

2 / 16

 

Karjan poistoprosentti on

(Tiedot löytyvät esimerkiksi tuotosseurannan vuosiraportilta.)

3 / 16

 

Poistettujen elinikäistuotos on

(Tiedot löytyvät esimerkiksi tuotosseurannan vuosiraportilta.)

4 / 16

 

Karjassa olevien lehmien EKM kg/elinpäivä on

(Tiedot löytyvät esimerkiksi tuotosseurannan vuosiraportilta.)

5 / 16

 

Ruokinta eri eläinryhmille on suunniteltu analysoiduista rehuista. Kivennäiset ja hivenaineet on analysoitu myös umpilehmille ja nuorkarjalle syötetyistä rehuista, ja nämä on huomioitu suunnitelmissa.

6 / 16

 

Ruokinnan onnistumista seurataan useiden eri mittareiden avulla. Esimerkiksi tarkkailemalla tuotostietoja ja rehunkulutusta sekä eläinten kuntoluokkia, käyttäytymistä ja terveyttä.

7 / 16

Jokaisella eläimellä on esteetön veden ja rehun saanti ympäri vuorokauden. Esimerkiksi vesikuppien/juomapaikkojen sekä ruokintapöytätilan määrä on riittävä.

8 / 16

 

Lehmien liikkuminen navetassa on helppoa kaikille lehmille. Lattiat ovat pitävät ja lehmillä on riittävästi tilaa väistää toisiaan sekä kulkea syömään, juomaan ja makaamaan.

9 / 16

Parsien makuumukavuus on hyvä. Lehmien on helppo käydä makuulle ja nousta ylös. Ihovaurioita ja parsissa tai käytävillä seisoskelevia lehmiä ei juurikaan ole.

10 / 16

 

Jalostuksessa painotetaan kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä kuten rakenne, hedelmällisyys, sorkka- ja utareterveys.

11 / 16

Tervettä, tuottavaa lypsylehmää ei poisteta hiehon tieltä.

12 / 16

Nuorkarjan hoito on tärkeässä roolissa, jotta poikivasta hiehosta kasvaa kestävä ja tuottava lypsylehmä. Panostamme erityisesti vasikoiden ja hiehojen tarkkaan hoitoon ja seurantaan.

13 / 16

Kaikilla karjanhoitoon osallistuvilla henkilöillä on hallussa oikeat toimintatavat ja työt tehdään pääsääntöisesti samalla tavalla tekijästä riippumatta. Kirjallisia työohjeita on tehty.

14 / 16

Ennaltaehkäisevään sairaudenhoitoon ja terveyden ylläpitoon on panostettu. Lehmien terveydentilaa tarkkaillaan aktiivisesti ja havaittuihin ongelmiin puututaan heti. Esimerkiksi sorkat hoidetaan 2–3 kertaa vuodessa, utareterveyteen on panostettu eri keinoilla ja hedelmällisyysongelmia hoidetaan matalalla kynnyksellä.

15 / 16

Kestävyyttä halutaan parantaa ja sitä varten on laadittu konkreettinen suunnitelma.

16 / 16

Tuotantoa ja omaa osaamista pyritään kehittämään jatkuvasti kaikilla osa-alueilla. Uutta tietoa haetaan aktiivisesti eri lähteistä, osallistutaan alan koulutuksiin ja tapahtumiin sekä verkostoidutaan.

Kiitos vastauksista

Klikkaa tuloksesi alta. Jos haluat tuloksesi ja koosteen vastauksista myös sähköpostiisi, jätä yhteystietosi alle. Samalla voit halutessasi liittyä uutiskirjelistallemme. Saat uutiskirjeestä vahvistussähköpostin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla vahvistat liittymisesi listalle.