EDF yhteistyö ja tuotantokustannusvertailu

Euroopan maidontuottajien jäsenyys on kansainvälisen verkostoitumisen väylä

  • Euroopan Maidontuottajat on poliittisesti sitoutumaton maitoyrittäjien ohjaama kerho toimintaansa kehittäville maitotilayrityksille ympäri Eurooppaa. Kerhossa vaihdetaan ajatuksia, kokemuksia ja osaamista viljelijältä viljelijälle kansainvälisellä tasolla. Kerhossa on jäsenenä 380 maitoyritystä 16 EU maasta, Kanadasta, Sveitsistä ja Ukrainasta sekä lisäksi neuvojia, tutkijoita ja kaupallisia kumppaneita.
  • Maitoyrittäjät ry on Euroopan Maidontuottajien jäsen. Suomen maajaostoon kuuluu mukaan reilu 20 maitoyritystä eri puolilta Suomea. Juha Kantoniemi toimii maajaoston puheenjohtajana ja on jäsenenä EDF:n valtuustossa. Henna Mero on Suomen jaoston koordinaattori ja EDF:n STAR member
  • EDF:n toiminnan ytimessä on kansainvälinen maidon tuotantokustannusvertailu halukkaille ja talouden kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille. Se mahdollistaa tilojen välisen tulosten vertailun. Tuotantokustannukset ovat suurin syy yritysten välisiin tuottavuuseroihin.  EDF jäsenet kokoontuvat vuosittain vaihtuvan jäsenmaan järjestämään kongressiin, jossa yrittäjät pääsevät vertailemaan tuloksiaan ja tutustumaan kyseisen maan tuotanto-olosuhteisiin ja kustannusrakenteeseen.
  • Vuonna 2019 tuotantokustannuslaskennassa oli mukana 14 tavanomaista ja 3 suomalaista luomumaitoyritystä. Suomalaisyritysten karjakoko oli keskimäärin 185 lehmää (vaihtelu 48 – 360), mikä oli 100 lehmää pienempi, kuin EU alueen tavanomaisten EDF tilojen lehmämäärä.
  • Suomen tuotantokustannusporukkaan mahtuu vielä muutamia tiloja mukaan! Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan, mikäli asia kiinnostaa! henna.mero@maitoyrittajat.fi

Lue lisää Euroopan Maidontuottajista:

European Dairy Farmers