Discussion Group -toiminta

Discussion Group – Yrittäjältä yrittäjälle

Discussion Group on maitotiloille suunnattu kehitysalusta, jossa keskusteluryhmään kuuluvat yrittäjät jakavat keskenään tietoa ja kannustavat toisiaan kehittymään. Yhteen Discussion Group -ryhmään otetaan mukaan kuusi maitotilaa eri puolilta Suomea. Jokainen ryhmän jäsen tuo keskusteluun omaa tilaansa koskevan haasteen tai kehityskohteen, jota haluaa muiden ryhmäläisten arvioivan ja sparrailevan. Ryhmän yrittäjät jakavat vuorollaan tietoa yrityksensä toiminnasta sekä tuotannon ja talouden tunnusluvuista. Kukin yrittäjä saa uusia näkökulmia ja ideoita oman tilansa strategian, liiketoiminnan ja johtamisen haasteiden ratkomiseen ja yrityksen kehittämiseen toisten yrittäjien kokemusten tuella.

Yhteisen keskustelun ja haastamisen avulla tuotetaan lisäarvoa kaikille tiloille. Maitotilojen välinen keskusteluryhmämalli on yleinen kehittämisen tapa merkittävissä maitotalousmaissa. Suomessa nyt lanseerattavan Discussion Group -toimintamallin pohjaksi on selvitetty Tanskan, Irlannin, Australian, Uuden-Seelannin, USA:n, Englannin ja Walesin parhaita ratkaisuja.

Etsimme nyt jäseniä uusiin ryhmiin.

Kysy lisää ja ilmoittaudu

Mitä osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan?

  • Halua olla muiden arvioitavina, ottaa vastaan kehittävää palautetta ja kyseenalaistamista

  • Avoimuutta ja osaamista kertoa oman yrityksen toiminta-ajatuksesta, tavoitteista ja johtamisen käytännöistä, sekä tuotanto- ja talousluvuista

  • Luovaa mutta realistista otetta tilan kehittämiseen ja strategisiin toimenpiteisiin

  • Valmiutta toimia vuorollaan vierailun isäntänä, puheenjohtajana ja keskustelun ohjaajana

Miten Discussion Group toimii käytännössä?

Ryhmä kokoontuu vuorollaan jokaisella ryhmään kuuluvalla tilalla. Kiertojärjestys sovitaan ryhmän aloitusvaiheessa. Jokaisella tilalla kokoonnutaan kerran ensimmäisen vuoden (sisäruokintakauden) aikana. Sen jälkeen ryhmä jatkaa niin kauan kuin haluaa ja itselleen sopivalla rytmillä. Isäntätila lähettää ryhmäläisille ennakkomateriaalin ja kutsun ennen tapaamista. Noin viikko tapaamisen jälkeen pidetään vielä Teams-palaveri, jossa käydään läpi tapaamisen yhteenveto ja kehitysehdotukset.

Fasilitaattori apuna

Ryhmän toiminnassa on mukana ulkopuolinen fasilitaattori, joka toimii kulloisenkin puheenjohtajan tukena ja apuna ja valmistelee tapaamiset yhdessä isäntätilan kanssa. Ryhmän aloittaessa jäsenille annetaan lyhyt perehdytys, jossa kerrotaan, mitä tarkoittaa olla jäsenenä DG-ryhmässä ja käydään läpi, mitä kehityskohteita tai keskusteluteemoja ryhmäläisillä on. Fasilitaattori myös varmistaa, että ryhmän toiminta ja keskustelu pysyy sovittujen pelisääntöjen sisällä ja on apuna tehtyjen kehitysehdotusten kirjaamisessa ja jälkiseurannassa.

Mitä jäsenyys maksaa?

Discussion Group -jäsenyyden hinta on noin 1200 €/tila/vuosi. Fasilitaattori laskuttaa toiminnan suoraan oman ryhmänsä ryhmäläisiltä vuosimaksuna. Maksu muodostuu fasilitaattorin päivähinnasta (sisältäen valmistautumis- ja matkakulut) kerrottuna kuudella vuosittaisella tapaamisella. Mikään organisaatio ei kerää tuottoa ryhmistä.

Toimintaa varten perustetussa yhdistyksessä ovat mukana ne tahot, joilla on itsellä fasilitaattori (Maitoyrittäjät ry, Savonia, A&R Luomala Oy, NautaSuomi Oy). Yhdistys organisoi fasilitaattorin uudelle ryhmälle. Yhdistykseen voivat tulla mukaan myös uudet toimijat, jotka haluavat tarjota fasilitaattoreita tai kasvattaa omaa osaamistaan laittamalla oman fasilitaattorin oppiin seuraamaan kokeneemman fasilitaattorin työtä. Maitoyrittäjät ry vastaa toiminnasta ja koordinoi osaamista, toiminnan sisältöä sekä ryhmien ja niiden jäsenten määrää.

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan!

Meiltä saat lisätietoja:

Henna Mero
Maitoyrittäjät ry
henna.mero@maitoyrittajat.fi

Mika Repo
Savonia
mika.repo@savonia.fi

Reima Luomala
A&R Luomala Oy
luomalar@gmail.com

Janne Kiljala
NautaSuomi Oy
janne.kiljala@atria.com

Etsimme nyt jäseniä uusiin ryhmiin ryhmiin. Ilmaise kiinnostuksesi jättämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella. Olemme yhteydessä, kun olemme koonneet sopivat ryhmät ja fasilitaattorit yhteen.

Yhteistyökumppanit

Atriatuottajat
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maaseuturahasto
Maitoyrittäjät
Savonia

TERVETULOA MUKAAN!