Kaikki lähtee johtamisesta!

Tehtävänämme on valmentaa jäsenyritystemme kilpailukykyä eurooppalaiselle huipputasolle parantamalla johtamisosaamista ja maitoyrittämisen edellytyksiä.

Haluamme innostaa jäseniämme ja luoda positiivista mielikuvaa maitoyrittämisestä.

Jäsenemme ovat maidontuotannosta, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita maitoyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään eri kokoisista yrityksistä ympäri Suomea. Maitoyritysten lisäksi meillä on kannattajajäseninä maitoalan kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita.

Voimaa verkostosta!

Valmennamme ja innostamme maitoyrittäjiä järjestämällä johtamisaiheisia seminaareja, työpajoja ja opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla sekä tarjoamalla palveluita. Jäsenten tapaaminen ja illanvietot ovat keskeinen osa toimintaamme. Maitoyrittäjät ry on jäsenenä Euroopan Maidontuottajissa (EDF), jossa pääsemme vartailemaan tuloksiamme muiden maiden yrittäjien kanssa.

Olemme osaava ja riippumaton ammattilainen ja teemme kehitystyötä yhdessä maitoalan muiden toimijoiden kanssa. Vaikutamme ja otamme kantaa maitoyrittämistä koskeviin poliittisiin päätöksiin osallistumalla työryhmiin sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja.

Tavoitteemme on, että vuonna 2028 meillä on 700 jäsentä ja jäsenyrityksemme tuottavat noin puolet koko Suomen meijerimaitomäärästä.

Tutustu meihin lisää tästä!

Allt beror på ledningen!

Vår mission är att utveckla våra medlemsföretags konkurrenskraft till europeisk toppnivå genom att förbättra företagarnas kunskaper i ledningsfrågor samt genom att arbeta för bättre förutsättningar för mjölkproduktionen.

Vi vill inspirera våra medlemmar samt skapa en positiv bild av vår bransch för övriga samhället.

Våra medlemmar är mjölkföretagare som är intresserade av att utveckla sig själva och sin produktion och av att skapa nätverk med andra företagare oberoende av storleken på företaget eller produktionstyp. Som stödande medlemmar har vi också aktörer med anknytning till mjölkproduktionen som vill vara med och stöda mjölkproduktionens utveckling i vårt land.

Styrka ur nätverket!

Vi utbildar och uppmuntrar mjölkföretagarna genom att ordna seminarier, workshops och studieresor med ledning som tema både i Finland och utomlands, samt genom att erbjuda tjänster som stöder ledningen av det egna företaget. Att ordna tillfällen där medlemmarna kan träffas är en central del av vår verksamhet. Mjölkföretagarna rf är medlem i EDF, en organisation som ger oss möjlighet att jämföra våra ekonomiska nyckeltal med företagare i andra länder.

Vi är en kunnig och oberoende organisation som hela tiden gör utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer inom mjölkbranschen. Vi påverkar de politiska besluten inom branschen genom att medverka i arbetsgrupper och genom att ge utlåtanden och initiativ till beslutfattarna.

Vår målsättning är att ha 700 medlemmar år 2028, och att hälften av landets mjölk ska produceras på våra medlemsgårdar.

Se mera information här!

Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit

Tutustu meihin lisää

Tilaa uutiskirje

Seuraa meitä