Työturvallisuus on osa sujuvaa arkea

Sotkamolainen maitoyrittäjä Laura Parmainen palkittiin Melan järjestämässä Turvallinen maatila 2020 -kilpailussa. Kolmisopen tilalla työturvallisuus on luonteva osa toiminnan johtamista, ei päälle liimattua byrokratiaa.

Parmainen pyörittää vieraalta vuokratun tilansa lypsyrumbaa yhden robotin voimin. Koska hän työskentelee paljon yksin, työturvallisuus ja riskipaikkojen tunnistaminen on ollut erityisen tärkeää.

-Kun tulin yksin tilalle, mietin mikä on suurin riski. Se olen minä itse, ja siitä lähti ”kuolemanvaraohjeen” suunnittelu, Parmainen taustoittaa.

-Kiersin työvaiheita ja kirjasin asiat ylös työturvallisuuden näkökulmasta.

Tilalle on kehittynyt työturvallisuuteen liittyviä työkaluja arjen sujuvoittamiseksi, niin yrittäjän kuin työntekijöiden ja harjoittelijoiden avuksi. Riskienarviointi-työkirja on rakennettu STM:n työsuojelu-ohjeiston pohjalta, poikkeamatilanneraportointia ylläpidetään word-dokumenttina kaikkien tilalla työskentelevien toimesta, ja johtamisen erikoisammattitutkinnon yhteydessä valmistunut perehdyttämiskansio valmistui käytännön tarpeeseen.

Laura Parmainen palkittiin Turvallinen maatila 2020 -kilpailussa.

-Tavoitteena on pitää välineet tosi yksinkertaisina, jotta niitä on kaikkien helppo käyttää. Uudemmilla työntekijöillä ei ole vielä kokonaiskuvaa tilan töistä, ja näiden tietopakettien avulla päästään turvallisesti alkuun. Näin saadaan myös yksittäiset kyselyt ja viestiliikenne minimiin, Parmainen selventää systeemiään.

-Tavoitteena on koutsata aloittelevista työntekijöistä ammattilaisia, mistä on tietenkin hyötyä molemmin puolin.

Yritysjohtajan ottein tilaansa kehittävä Parmainen pitää maidontuotantoa kannattavana liiketoimintana, mutta taloudellista turvaa ei saavuteta väsyneenä työskentelemällä.

-Tärkeimmät jaksamisen prinsiippini ovat riittävä uni sekä työn ja vapaa-ajan raja. Työajan seurannan avulla selviää, jos työaikaa hupuloituu epäolennaisuuksiin. Lisäksi ympärillä oleva läheisverkosto on todella tärkeä tuki.

Kolmisopen tilan työturvallisuutta on mietitty erityisesti yksin työskentelevän yrittäjän näkökulmasta.

Työturvallisuus, kuten muukin johtaminen, on jatkuvaa kommunikaatiota, ja se sulautuu maitotilan kaikkeen toimintaan. Parmaisen takataskusta löytyy myös vertaistukivinkit työturvallisuutta kehittäville, varsinkin tilanpitoa aloittaville kollegoille:

-Tekisin ensin vähän töitä uudessa infrassa ja hakisin rajapintaa mistä kannattaa aloittaa eli priorisoisin ja keskittyisin tärkeimpiin. Kaikkea ei saa kuntoon kerralla. Apua voi saada monesta paikasta, esimerkiksi pienryhmistä, leaniin perehtymällä, kavereiden kanssa pähkäilemällä ja benchmarkaamalla muita tiloja.

Turvallinen maatila 2020 -kilpailu tavoitteena oli viestiä siitä, että jokainen voi tehdä asioita, niin pieniä kuin vähän isompiakin, oman työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin eteen riippumatta lähtötilanteesta.

-Laura on tehnyt tilansa puitteissa täsmäsatsauksia, joilla on kevennetty töitä, lisätty tuottavuutta ja rakennettu itselleen kannattava työpaikka. Samalla hän koko ajan katsoo eteenpäin ja kouluttaa itseään, seuraavaa steppiä varten. Hän hakee johtamisoppia aktiivisesti myös maatalouspiirien ulkopuolelta ja korostaa yrittäjyyttä elämäntavan sijaan. Työ on tärkeä, mutta työn ja muun elämän pitää olla tasapainossa, Erik Lindroos Melasta perustelee myönnettyä palkintoa.

-Yrityksemme arvoissa painottuu avoimuus, ja kilpailuun osallistumalla saimme mielestämme positiivista näkyvyyttä koko toimialalle, myös maatalouden ulkopuolella, iloinen maitoyrittäjä kiteyttää.

Teksti: Sanna Tarkiainen
Kuvat: Laura Parmainen

Kolmisopen tilan tilakeskus Sotkamossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.