Ilkka Ala-Fossi: rehujen hinta- ja saatavuusnäkymät

Ilkka Ala-Fossi: rehujen hinta- ja saatavuusnäkymät

Viljan ja rehuraaka-aineiden markkinat ovat olleet poikkeuksellisen epävakaat viimeisen reilun puolen vuoden ajan. Epävakautta aiheuttavia tekijöitä on riittänyt sekä kotimaassa, että kansainvälisillä markkinoilla.

Viljan ja valkuaisrehujen markkinassa on siirrytty suhteellisen vakaasta jaksosta isojen muutosten aikaan viimeisen reilun puolen vuoden aikana. Edellisinä vuosina sadot olivat kohtuullisen hyviä sekä Suomessa että maailmalla ja hinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Viime kesän sato jäi kuitenkin normaalia heikommiksi Suomen lisäksi monilla tärkeillä viljelyalueilla maailmalla. Tarjonnan niukentuminen käänsi viljojen ja valkuaisrehujen hinnat selvään nousuun. Syksyn 2021 aikana viljan hinnat olivat lähes tuplaantuneet edellisen satokauden tasosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa ja sen seuraukset, aiheuttivat vielä uuden shokin sekä vilja-, rehu- että tuotantopanosmarkkinaan.

Venäjä ja Ukraina vastaavat isosta osuudesta maailman vehnän, maissin ja auringonkukan vientikaupasta. Ukrainan vienti Mustanmeren satamien kautta pysähtyi sodan alkaessa. Tilanteen jatkuessa Ukraina on pykinyt jatkamaan vientiä rautateitse Romanian ja Itämeren satamien suuntaan, mutta näiden reittien kautta määrät ovat paljon pienempiä. Venäjältä tuleva raaka-ainevirta EU:n suuntaan on käytännössä tyrehtynyt. Nämä muutokset ovat aiheuttaneet huolta raaka-aineiden riittävyydestä markkinassa. Käytännössä rehujen raaka-aineet on saatu riittämään, vaikka ajoittaisia niukkuuksia on esiintynyt. Viime kesän heikon sadon takia, Suomeen on poikkeuksellisesti tuotu viljaa satokauden aikana ja näin rehujen riittävyyttä on saatu turvattua.

Uuden satokauden viljelyalat Euroopassa ovat nousseet monella kasvilla, sillä korkeista tuotantopanosten hinnoista huolimatta, hinta tukee viljelyn kannattavuutta. Ukrainan lopulliset kylvöalat ovat vielä arvoitus, ennusteiden ollessa 50–80 % normaalista pinta-alasta. Vienti Ukrainasta tulee olemaan hankalaa, koska satamien infra on isolta osin tuhoutunut Venäjän hyökkäyksissä. Muiden maiden tuotannolla pystytään ainakin osittain paikkaamaan syntyvää vajetta.

Tällä hetkellä rehuraaka-aineiden saatavuudessa loppuvuoden ajalle ja seuraavalle talvelle, ei ole nähtävissä ylipääsemättömiä ongelmia. Markkina tulee kuitenkin säilymään epävakaana niin kauan, kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu. Talouspakotteet vaikuttavat muutamiin yksittäisiin raaka-aineisiin, joita Venäjältä on tuotu Eurooppaan ja Suomeen, mutta niiden osalta on mahdollista hakea vaihtoehtoisia ratkaisuja. Markkinoilla futuurihinnat ennakoivat korkean viljan ja valkuaisrehujen hinnan jatkuvan toistaiseksi.

Suomalaisen ruokaturvan ja kotimaisen elintarviketuotannon jatkuvuuden kannalta, kotimaan satojen onnistuminen on avainasemassa. Nautojen ruokinnassa kannattaa tänä kesänä panostaa kotoisen rehun määrään ja laatuun. Siten riskiä viljan ja valkuaisen saatavuudelle ja hinnalle voidaan pienentää. Omien rehujen koostumus kannattaa analysoida ja ruokinta optimoida ostorehujen saatavuuden ja hinnan sekä maidonhinnan mukaisesti. Peltokasvituotannon näkökulmasta valkuais- ja öljykasveille olisi Suomessa kysyntää selvästi tuotantoa enemmän. Niiden viljelypinta-aloja olisi mahdollisuus kasvattaa edelleen merkittävästi ja siten pitää peltohehtaareita tuottavassa käytössä ja samalla parantaa valkuaisomavaraisuutta. Esimerkiksi herne on typensidontaominaisuuksiensa vuoksi erinomainen kasvi viljelykiertoon, lannoitteiden hintojen ollessa korkealla.

Alkavan kesän osalta toivotaan, että olosuhteet ovat viljelylle suotuisat ja pääsemme korjaamaan syksyllä hyvän sadon. Kotimaisen ruuantuotannon merkitys on nyt tärkeämpi kuin pitkään aikaan.

Kirjoittaja Ilkka Ala-Fossi työskentelee A-rehun hankintajohtajana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.